Nová posila Husova sboru

Do vodňanského Husova sboru jsme dostali novou posilu, br. jáhna Martina Grubera, který zde bude pomocným duchovním.

Br. Pekárik u nás i nadále zůstává farářem, proto se na něj stále můžete obracet ve všech záležitostech týkajících se farního úřadu, poskytování svátostí či duchovního doprovázení.

Kontakty na oba duchovní naleznete zde.

Vzpomínka na zesnulé

V neděli 1. listopadu 2020 v 17 hodin se 
v Husově sboru ve Vodňanech
uskuteční Vzpomínka na zesnulé.
Kartičky se jmény zemřelých, na které chcete při bohoslužbě vzpomenout, přineste v úředních hodinách (st 16 – 18 hod), nebo je vhoďte do kasičky v kolumbáriu. Můžete je také poslat 
na e-mail vodnany@ccsh.cz.
Za vaše finanční dary (před bohoslužbou nebo na účet 680889359/0800) předem děkujeme.

Mimořádná opatření

Sestry a bratři, milí spoluobčané.

Až do odvolání se ruší bohoslužby a další shromáždění v modlitebnách, kaplích, kostelech a všech prostorách Církve československé husitské na území celé Plzeňské diecéze CČSH. 

Všichni naši duchovní jsou připraveni každého jednotlivce podepřít pastoračně i svátostmi. Pokusíme se zajistit také bohoslužbu přes internet za účasti opravdu malých komunit, které v diecézi máme. Stejně tak vám budeme nabízet duchovní zamyšlení pomocí mailu, sociálních sítí a webových stránek.

V tuto chvíli je nejdůležitější ochrana zdraví, modlitba a dodržování pravidel.

Buďme soucitní, ale také ohleduplní. 

Filip Štojdl

biskup plzeňský

Církve československé husitské

Bohoslužba při příležitosti mučednické smrti Mistra Jana Husa

Srdečně Vás zveme na bohoslužbu při příležitosti mučednické smrti Mistra Jana Husa v sobotu 6. 7. 2019 od 18:30 v Husově kapli Centra Mistra Jana Husa v Husinci.

Bohoslužbu povede ThMgr. Eva Mikulecká, farářka Církve československé husitské a spoluzakladatelka Domova na půli cesty Maják v Praze 4, který pomáhá mladým lidem po odchodu z ústavní péče či nefungujících rodin postavit se na vlastní nohy.

Těšíme se na Vaši účast!