Mimořádná opatření

Sestry a bratři, milí spoluobčané.

Až do odvolání se ruší bohoslužby a další shromáždění v modlitebnách, kaplích, kostelech a všech prostorách Církve československé husitské na území celé Plzeňské diecéze CČSH. 

Všichni naši duchovní jsou připraveni každého jednotlivce podepřít pastoračně i svátostmi. Pokusíme se zajistit také bohoslužbu přes internet za účasti opravdu malých komunit, které v diecézi máme. Stejně tak vám budeme nabízet duchovní zamyšlení pomocí mailu, sociálních sítí a webových stránek.

V tuto chvíli je nejdůležitější ochrana zdraví, modlitba a dodržování pravidel.

Buďme soucitní, ale také ohleduplní. 

Filip Štojdl

biskup plzeňský

Církve československé husitské