Nová posila Husova sboru

Do vodňanského Husova sboru jsme dostali novou posilu, br. jáhna Martina Grubera, který zde bude pomocným duchovním.

Br. Pekárik u nás i nadále zůstává farářem, proto se na něj stále můžete obracet ve všech záležitostech týkajících se farního úřadu, poskytování svátostí či duchovního doprovázení.

Kontakty na oba duchovní naleznete zde.