Vzpomínka na zesnulé

V neděli 1. listopadu 2020 v 17 hodin se 
v Husově sboru ve Vodňanech
uskuteční Vzpomínka na zesnulé.
Kartičky se jmény zemřelých, na které chcete při bohoslužbě vzpomenout, přineste v úředních hodinách (st 16 – 18 hod), nebo je vhoďte do kasičky v kolumbáriu. Můžete je také poslat 
na e-mail vodnany@ccsh.cz.
Za vaše finanční dary (před bohoslužbou nebo na účet 680889359/0800) předem děkujeme.